Nieuwbouw Prinsessenbuurt, Grou | KAW

Duurzaam door differentiatie.

De  woningvoorraad van Woningstichting Elkien in de Prinsessenbuurt is verduurzaamd door het toevoegen van nieuwe woningtypes in verschillende vormen en maten. Verouderde rijwoningen hebben plaats gemaakt voor levensloopbestendige woningen 'op rij' - en 'twee onder een kap'. Ook zijn  in de buurt ruime eengezinswonmingen  gerealiseerd.

De uitstraling van de woningen is eenvoudig, maar wel met zorg gedetailleerd met mooie gootdetails, muurafdekkers en fraaie metselwerkverbanden. Door de goothoogte laag te houden en met kapvormen te spelen sluit de nieuwbouw goed aan bij de diverse bestaande bebouwing van buurt.

status: Gerealiseerd 2013
projectarchitect: Sjoerd Betten en Katja Heidt
projectteam KAW: Sjoerd Betten, Katja Heidt, Theo Houtkoop, Richard Zomerdijk

publicaties: Leeuwarder Courant  22/08/2013

foto: Gerard van Beek foto: Gerard van Beek foto: Gerard van Beek foto: Gerard van Beek foto: Gerard van Beek foto: Gerard van Beek foto: Gerard van Beek foto: Gerard van Beek foto: Gerard van Beek