Supervisie herstructurering Gorecht West

De herstructurering van Gorecht west bestaat uit een sterke groene ruimtelijke drager en vier woonvelden met elk een eigen identiteit. In dienst van KAW maakte ik in samenspraak met bewoners en professionals het stedenbouwkundige masterplan en beeldkwaliteitplan. De 4 deelgebieden worden verder uitgewerkt door verschillende stedenbouwkundigen en architecten. Op dit moment verzorgt BuroBetten in opdracht van de Gemeente HS en Lefier de supervisie op de uitwerking ervan.

Fase 1 is inmiddels gerealiseerd: Must verzorgde de stedenbouwkundige uitwerking van deelgebied Ter Laan. ZOFA maakt het ontwerp voor de woningen.

Zie ook: Wijkvernieuwing Gorecht West